logo temporært

Nyhedsbrev december 2022

Kære medlemmer

Inden det bliver rigtig jul, vil vi gerne give en opdatering om bestyrelsens arbejde i de sidste par måneder.

Asfaltreparation

I alt 23 husstande har indtil nu indbetalt 1.000 kr. til reparation af asfaltstykket. Derudover har vi sendt opkrævninger på 1.225 kr. til hver af 3 husstande, som har grund ud til asfaltstykket, men som ikke er medlemmer af vejlauget.

Med de hidtidige betalinger har vi penge til at gennemføre reparationen og har derfor bedt Tisvilde Anlægsgartneri om at igangsætte arbejdet. MEN – vintervejret, som har ramt Nordsjælland og som ser ud til at fortsætte et stykke tid, forhindrer entreprenøren i at gå i gang inden jul. Der skal således gå mindst 3-4 dage med tø/tørvejr, før asfalten kan udlægges. Men Tisvilde Lundevej står øverst på entreprenørens opgaveliste i det nye år.

Bestyrelsen vil gerne takke for jeres opbakning til dette projekt.

For god ordens skyld skal vi erindre om, at grusstykket ikke blev skrabet i dette efterår som følge af gravearbejdet i forbindelse med nedlægningen af fibernet. Næste skrabning vil ske i foråret 2023.

Problemer med lastbiler

Trafikken med store lastbiler på Tisvilde Lundevej er taget kraftigt til i de sidste par år. Dette har især skabt problemer i svinget ved Blæsbjergvej, hvor planter, stakitter m.m. er blevet beskadiget af forbikørende lastbiler. Bestyrelsen har bedt Gribskov Kommune om hjælp til at løse problemet. Kommunen har for et par måneder siden lovet at besigtige forholdene.

I første omgang vil bestyrelsen opsætte et skilt, som henstiller til, at lastbiler på over 10m ikke kører ind på Tisvilde Lundevej.

Brug af mailadresser

Vi ønsker naturligvis at overholde GDPR-reglerne i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og anden kommunikation til medlemmerne. Vi vil derfor bede hvert medlem om at bekræfte, at I er indforstået med, at bestyrelsen opbevarer og benytter jeres mailadresse i forbindelse med kommunikation til vejlaugets medlemmer (men ikke til andre modtagere). I kan bare svare tilbage på vores mail med følgende tekst:

Jeg giver bestyrelsen ret til at bruge min mailadresse til kommunikation inden for medlemskredsen.

 

Vi vil til slut at ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

 

Elin Schmidt        Jakob Dynnes Hansen         Per Korsgaard      Susanne Graffmann

 

Nyheder

logo temporært
[RM_Login]