logo temporært

Nyhedsbrev Oktober 2023

Ekstrakt fra bestyrelsens årsberetning den 10.9.2023:

Vedligeholdelse af grusstykke:

Grusstykket blev skrabet i maj 2023. I svinget ved Blæsbjergvej blev der tilført ekstra grus til opfyldning af 3 større huller, hvilket medførte en ekstra udgift på ca. 4.500 kr. Vejens nuværende tilstand nødvendiggøre, at grusstykket bliver skrabet i dette efterår.

Reparation af asfaltstykke:

Reparationen er gennemført med et rimeligt resultat, og alle husstande, også de få, som ikke er medlemmer af vejlauget, har bidraget økonomisk.

Sikkerhed:

Bestyrelsen har opsat et tredje max. 20 km-skilt.
Gribskov Kommune har indtil nu ikke vist vilje til at reducere risikoen ved udkørsel på Tibirkevej (især ved venstresving) og har afvist opsætning af spejl ved Esthers garage og af  ”Farlig udkørsel”-skilt i svinget til venstre.
Bestyrelsen blev opfordret til at kommunikere hastighedsbegrænsningen til de nærliggende veje.

Beplantning mod vej:

Alle beboere opfordres til at holde beplantning (træer, hække og græsrabat) i passende afstand til vejen, så den ikke begrænser udsyn for kørende og gående trafik, vanskeliggør skrabning af grusstykket og forhindrer afløb af regnvand.

logo temporært
[RM_Login]