logo temporært
Tisvilde Lundevej

Om os i Vejlauget

Velkommen til Tisvilde Lunde – en naturskøn perle ved kysten i Nordsjælland. Herfra er der direkte adgang til både skov, marker, mose, diger, højdedrag og dale, hestefolde og historiske bygninger og monumenter, stjerne observatorie med meget mere. Inden for en bekvem afstand kommer man ned til Tisvilde Strand og det skønne leje, hvor man kan deltage og blive en del af det leben, der foregår dernede – for lige så hurtigt og bekvemt at vende tilbage til Lundenes idyl…

Med Lundene, traditionelt betegnet Tisvilde Lunde og Tibirke Lunde, menes det område som udgøres af fødevejene Tisvilde Lundevej, Blæsbjergvej og Julius Paulsens Vej/Tibirke Lundevej samt de veje der støder op til disse. Både Tisvilde Lundevej og Julius Paulsens Vej/Tibirke Lundevej munder i asfalterede landeveje, hhv. Tibirkevej og Bækkebrovej. Se kortet nedenfor.

Kort over Tisvilde Lunde og Tibirke Lunde
Kort over Lundene

Hvis I har lyst til at læse mere om områdets særpræg, historie og nogle af de mange spændende personligheder, kan vi varmt anbefale at I kigger på Vejby-Tibirke Selskabets hjemmeside: https://vtselskabet.dk/. Her ligger alle artikler offentligt tilgængelige som pdf dokumenter, der kan downloades.

To andre foreninger, der er værd at kende til, hvis I vil vide mere om Tisvilde og omegn er

  1. Tisvilde Lokalråd: https://tisvildeleje.dk/
  2. Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn: https://www.tisvildegrf.dk/

De seneste år har Tisvilde Lundevej og de tilstødende veje – endnu en gang – oplevet en større tilflytning og et generationsskifte, der har meget byggeaktivitet her i området. Corona krise og en fornyet sans for at opholde sig nær naturen har nok også gjort at folk, der gennem længere tid har haft sommerhus heroppe, er begyndt at benytte det i langt videre udstrækning. Alt dette har medført en øget trafik på Tisvilde Lundevej – og dermed også et behov for etablering af en ny forening: Vejlauget Tisvilde Lundevej.

Vejlaugets formål er at:

  1. vedligeholde den private fællesvej Tisvilde Lundevej fra Tibirkevej til Blæsbjergvej.
  2. arbejde for sikkerhed ved færdsel på og udkørsel fra vejen f.eks. gennem arbejde for relevant skiltning, med hastighedsbegrænsning og andre markeringer.
  3. varetage medlemmernes fælles interesser i forhold til offentlige myndigheder.
  4. tilsikre at vejens beboere holder bevoksning i behørig afstand fra Tisvilde Lundevej. Vejlauget er dog *ikke* myndighed i denne henseende, det er Gribskov Kommune som er vejmyndighed i henhold til Lov om Private Fællesveje.

Vejlauget blev etableret den 28. april 2021, og vi har allerede i løbet af det første halve år opnået flere succeser heriblandt opsætning af trafikskilt med opfordring til lav kørehastighed samt reparation af de værste huller i grusvejen.  Dette er blevet bekostet af vejens beboere.

Tisvilde Lundevej
Tisvilde Lundevej – skilt med 20 km/t
 
 
 
 
logo temporært
[RM_Login]