logo temporært

Persondata

Hermed gældende cookie- og privatlivspolitik i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR) for Vejlauget Tisvilde Lundevej, i det følgende benævnt VTL.

Denne politik er opdateret 5.1.2022.

 

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold på den side du besøger. Hvis annoncer vises på siden, bruges dine oplysninger til at øge værdien af og målrette de annoncer, der vises på siden.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning nedenfor) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvem, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender “cookies”, det er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Cookie deklaration

Se VTL’s cookie deklaration her: https://www.tisvildelunde.dk/cookiedeklaration

Personoplysninger:

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer dig som bruger eller abonnent.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger:

Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, brugernavn, telefonnummer, e-mail, postadresser, specifikt:

Bruger:

 1. Brugernavn
 2. Fornavn og efternavn
 3. email adresse

 

Medlem:

 1. Fornavn og efternavn
 2. Postadresse i området og evt. helårsadresse
 3. Telefon, hvis opgivet
 4. email adresse, hvis opgivet

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). 

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er: 

 1. At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 2. At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 3. At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er: 

 1. At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 2. At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 3. At administrere din relation til foreningen

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede

og legitime interesser som fx at håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter:                                                   

 1. At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 2. At kunne planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter
 3. At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 4. At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

VTL sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

Data ansvarlige kontaktpersoner:

Jakob Dynnes Hansen

Peter Lauritzen

Begge kan kontaktes på følgende e-mail adresse: Redaktion.tisvildelunde@gmail.com

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og – hvis annoncer vises på siden – vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere hjemmesidens indhold.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen:

 1. Medlem: Vi sletter oplysninger om dig 3 måneder efter at dit medlemskab er ophørt og dit kontingent betalt.
 2. Bruger: Vi sletter oplysninger om dig hvis du beder os om det, eller hvis der ikke har været aktivitet på din konto inden for 12 måneder.

 

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) om såvel medlemmer og brugere til statistik og

lignende, så længe de har historisk værdi.

Videregivelse af oplysninger

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.  

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 1. Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 1. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 2. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 3. Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 4. Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revidering af privatlivspolitikken 

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik i overensstemmelse med gældende regler på området. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik findes vores hjemmeside under https://www.tisvildelunde.dk/privatlivspolitik/

Ved væsentlige ændringer, fx skift af data-ansvarlig, vil du modtage meddelelse herom gennem foreningens nyhedsbrev.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Peter Lauritzen

Tisvilde Lundevej 23, 3220 Tisvildeleje

Telefon:               21610361

Email:    peter.k.lauritzen@gmail.com

logo temporært
[RM_Login]