logo temporært

Tilmelding

  1. Årligt kontingent for adresser på eller op mod Tisvilde Lundevej: 500 kr.
  2. Årligt kontingent for adresser på de veje der støder op til Tisvilde Lundevej: 250 kr.
    1. Vi har på vores generalforsamling i august 2021 besluttet at invitere vores naboer på de tilstødende veje til at blive ”associerede medlemmer” af vejlauget.
    2. Som ”associeret medlem” vil man – ud over at sikre sin egen færdsel på Tisvilde Lundevej – kunne deltage i vejlaugets generalforsamlinger, herunder stille forslag, og man vil modtage information på lige fod med egentlige medlemmer. Men man vil ikke have stemmeret.
    3. Kontingentet for associerede medlemmer er fastsat til 250 kr., dvs. 50% af kontingentet for beboerne på Tisvilde Lundevej.

Du kan tilmelde dig via email til info.tisvildelunde@gmail.com eller via kontaktformularen.

Betalingsinfo: Danske Bank, Reg. nr.: 3667  Kontonr.: 3668216269 att: Per Korsgaard

logo temporært
[RM_Login]